Home
Patchrin Forum
ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (1 viewing) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
Go to bottom รายการถูกบันทึก: 0
หัวข้อ: เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
#2364
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:พระพิฆเนศ ห้วยขวาง 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
ปู่มหาฤาษี

 
การบันทึก การบันทึก  
 
Last Edit: 2009/08/16 09:21 By yumiko.
  The administrator has disabled public write access.
#2365
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
พระพิฆเนศปางประทับคู่กับพระมเหสี
 
การบันทึก การบันทึก  
  The administrator has disabled public write access.
#2366
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
บรรยากาศภายในศาลา ซึ่งบริเวณรอบๆจะมีร้านให้เช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยครับ
 
การบันทึก การบันทึก  
  The administrator has disabled public write access.
#2379
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:วัดปราสาท นนทบุรี 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
วัดปราสาท ถ.บางกรวย-ไทรน้อย จ.นนทบุรี สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง โบราณสถานสำคัญภายในวัดได้แก่ อุโบสถ ซึ่งมีความงดงามวิจิตรตระการตาทั้งจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม

 
การบันทึก การบันทึก  
 
Last Edit: 2009/08/16 10:04 By yumiko.
  The administrator has disabled public write access.
#2380
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
องค์พระด้านหน้าอุโบสถ
 
การบันทึก การบันทึก  
  The administrator has disabled public write access.
#2381
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
พระประธานและพระสาวกภายในอุโบสถ
 
การบันทึก การบันทึก  
  The administrator has disabled public write access.
#2382
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
ลายจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ
 
การบันทึก การบันทึก  
  The administrator has disabled public write access.
#2383
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
ลายจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ
 
การบันทึก การบันทึก  
  The administrator has disabled public write access.
#2384
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
ด้านบนภายในอุโบสถ
 
การบันทึก การบันทึก  
  The administrator has disabled public write access.
#2385
Rati Aphai (สมาชิก)
Platinum Boarder
กระทู้: 6619
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Re:เดินสายไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 12 ปี, 10 เดือน ก่อน  
ด้านบนภายนอกด้านหน้าอุโบสถ
 
การบันทึก การบันทึก  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top